Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Co nabízíme

Základní informace o poskytovateli služby

Poskytovatel sociální služby: Dům sociálních služeb Návojná

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Zlínský kraj

Statutární zástupce: Bc. Jan Šerý 

Druh poskytované sociální služby: Domov se zvláštním režimem

Forma poskytované služby: pobytová

 

Naplnění základních činností ze zákona

Služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.