Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Mše svaté v DSS

Mše svatá je v DSS Návojná uskutečňována jednou za měsíc, vždy v pondělí po prvním pátku měsíce. Mše probíhá v jídelně DSS, ve které je dostatek prostoru nejen pro zájemce z řad uživatelů, ale i pro občany obce, kteří na mši dochází. 

V pondělí 6. 6. se mše uskutečnila ve venkovním areálu domova. 

Několik fotografií ze mše naleznete v galerii. 

mse svate_v_DSS

Selský den 2016

Dne 4. 6. se čtyři uživatelé DSS Návojná zúčastnili Selského dne ve Vrběticích, který byl pořádán panem Šeligou, farmářem z Vlachovic Vrbětic. Na programu Selského dne bylo soutěžení v tradičním činnostech, které se provozují na statku, mimo jiné soutěž ve stříhání ovcí, sečení kosou, či  štípání dříví. Dále bylo k vidění vystoupení folklorního souboru a mnoho jiného. Uživatelé si spolu s panem Šeligou statek prohlédli a vyslechli si poutavé povídání majitele o jednotlivých zemědělských strojích, které ulehčují život na farmě. 

Pan Šeliga pozval uživatele na další návštěvu statku, která bude spojena s posezením u rybníku a opékáním špekáčků.

Více fotografií naleznete v galerii. 

selsky den_2016

Kácení máje v Naději Nedašov

Sousední Dům pokojného stáří Naděje Nedašov oslavoval výročí pětadvaceti let od založení pobočky. Oslavu tohoto výročí spojil s kácením máje. I uživatelé DSS byli na tuto akci pozváni. Déšť, který padal z nebe téměř celé odpoledne, akci nijak neovlivnil, protože pořadatelé měli připraven velký venkovní stan. V průběhu odpoledne zhlédli uživatelé vystoupení dětí ze souboru Nedašovský Valášek, vystoupení Senior klubu Nedašov i vystoupení obyvatel Domu pokojného stáří. Pověstná pohostinnost Naděje opět nezklamala. Nejen za bohaté občerstvení, ale i za přátelský přístup a pozvání na akci patří Naději Nedašov poděkování! 

Fotky naleznete v galerii. 

kaceni maje_v_Nadeji_Nedasov

Kácení máje v DSS

Stavění i kácení máje je tradicí, která je spojena s měsícem květnem, láskou a veselím. Na Valašsku je tato tradice stále živá a udržovaná. V DSS Návojná bývá veselé zvláště kácení máje, které letos proběhlo poslední květnový den. Celodenní akce začala venkovním soutěžením. Uživatelé se měli možnost zapojit do pěti soutěžních disciplín. Soutěžilo se v házení kroužků, trhání papíru, přelévání vody, dále byly zařazeny hry na procvičení paměti a střílelo se ze vzduchovky.

V odpoledních hodinách navštívil zařízení mladý zpěvák Filip Fryzelka, který svými písněmi rozezpíval a rozveselil všechny zúčastněné. Na úplný závěr si uživatelé opekli špekáčky. 

Počasí přálo, nálada byla velmi dobrá a zúčastnění uživatelé byli s akcí spokojeni.  

Pro více fotografií z akce klikněte na fotogalerii. 

kaceni maje_v_DSS

JÍZDA KRÁLŮ 2016

Jízda Králů je akcí, které se uživatelé DSS zúčastňují každoročně. Jeden z důvodů pravidelné účasti na této akci je fakt, že dva uživatelé DSS jsou rodáci z Vlčnova. 

Z DSS odjížděli uživatelé brzo ráno tak, aby včas přijeli na slavnostní mši svatou v obci, kterou akce začínala. Po mši svaté prošli celou obec, nakoupili suvenýry a občerstvili se tradičními pokrmy. Uživatelé zavítali také na obecní úřad, kde předali zástupcům obce malý dárek, který vytvořili v rámci tvořivých činností. Na závěr zhlédli samotnou jízdu krále a jeho družiny. 

Unavení, ale spokojení uživatelé se v odpoledních hodinách vrátili zpět domů. 

Fotografie z vlčnovské tradiční akce jsou k nahlédnutí v galerii. 

JIZDA KRALU_2016

Otevírání zahrady

Uživatelé DSS Návojná přijali pozvání Denního stacionáře Brumov - Bylnice a zúčastnili se akce s názvem Otevírání zahrady. Po celé dopoledne panovala ve stacionáři přátelská atmosféra. DSS Návojná děkuje Dennímu stacionáři za pozvání na milou akci, ze které se uživatelé domova vraceli s úsměvy na rtech. 

Fotografie k nahlédnutí v galerii. 

otevirani zahrady

Snoezelen

RC Kaštánek Valašské Klobouky nabízí veřejnosti možnost využívat multisenzoriální místnosti s názvem "SNOEZELEN". Tato místnost je speciálně vytvořená pro účely senzorické stimulace, relaxace a osobní zkušenosti, a to zvláště u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Uživatelé DSS Návojná tuto místnost nově navštěvují 1x za měsíc. I když návštěv ve snoezelenu proběhlo zatím pouze několik, pozitivní účinky se na některých uživatelích projevily téměř okamžitě. 

Pro zobrazení fotografií z návštěv snoezelenu klikněte na fotogalerii. 

snoezelen

Výlet do Trenčína

Výlet do Trenčína byl dlouho očekávanou akcí. Půvabné slovenské město, které se nachází několik kilometrů od hranic s Českou republikou, nadchlo všechny uživatele, kteří se výletu zúčastnili. Klienti si prohlédli historické centrum města a občerstvili se v tamní restauraci. Plánovaná prohlídka hradu nemohla být bohužel uskutečněna, a to kvůli výpadku elektrického proudu. I tak se všem uživatelům výlet líbil. Již teď se mnozí těší na další poznávání Slovenské republiky. 

Fotky z výletu naleznete v galerii. 

vylet do_trencina

Štítenská pouť 2016

Jako každý rok, i letos se uživatelé DSS zúčastnili tradiční poutě ve Štítné nad Vláří. Pouť patří mezi události, které člověka nikdy neomrzí, takže i letošní odpoledne na pouti bylo pro uživatele příjemným zážitkem.  

stitenska pout_2016

Pěší túra do Brumova

S příchodem jara začaly být do programu ve zvýšené míře zařazovány venkovní sportovní aktivity, ke kterým se řadí i pěší túry. V polovině měsíce května absolvovali uživatelé DSS pěší túru do Brumova - Bylnice. Původní plánovaná vycházka do přírody nemohla být kvůli počasí uskutečněna, proto byla zvolena náhradní trasa po silnici. I přes tuto změnu našli uživatelé vhodné prostory k opékání špekáčků a sportovní odpoledne bylo kladně hodnoceno. 

Několik dalších fotografií zobrazíte kliknutím na galerii. 

pesi tura_do_Brumova

Podkategorie