Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Vánoční besídka v DSS

K vánočním akcím v DSS patří neodmyslitelně také vánoční besídka. Na začátku programu proběhla soutěž ve zpěvu koled. Několik odvážných klientů za doprovodu hry na akordeon zazpívalo vánoční písničky, za což sklidili potlesk a odnesli si sladkou odměnu. Jeden ze soutěžících předvedl svůj hudební talent a zahrál na foukací harmoniku. 

V další části programu vystoupili děti a paní učitelky z mateřské školy Návojná. Svým milým vystoupením připomněli klientům dětská léta a vykouzlili úsměv na jejich tvářích. Na závěr předali klientům vlastnoručně vyrobená vánoční přání. 

V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž, ve které klienti různým způsobem ztvárňovali vánoční kometu. Do soutěže se zapojilo celkem 12 klientů, kteří samostatně nebo s pomocí aktivizačních pracovníků vytvořili vánoční komety z papíru, dřeva, drátků nebo z přírodnin. Protože všechna vytvořená díla byla krásná, rozhodli o vítězích účinkující děti. Vylosovali jména třech klientů, kteří obdrželi finanční poukázku na nákup zboží v místní samoobsluze. Ale ani ostatní soutěžící nezůstali bez ceny a od dětí převzali sladký pamlsek.
Příjemnou atmosféru besídky si všichni zúčastnění klienti užili. 

Pro zobrazení více fotografií z vánoční besídky klikněte na galerii.

vanocni besidka_2016

 

Koncert Adorare

Křesťanská hudební skupina Adorare slavila ve Valašských Kloboukách desáté výročí od svého založení. Na koncert do kulturního domu se vydali také čtyři klienti našeho domova. Před koncertem navštívili valašskokloboucký kostel a podívali se na nově postavený farní dům. Koncert byl krásným duchovním zážitkem.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

koncert adorare

 

Štědrý den 2016

Sváteční atmosféra na Štědrý den byla znát od samotného rána. Vůně cukroví a melodie vánočních koled se nesly domovem. Slavnostní program byl zahájen v 15.00 hod. úvodním proslovem. Následovalo divadelní představení "Vánoční příběh", které zahráli klienti DSS. Krásný příběh s tématikou narození Ježíška všem připomněl blížící se tajemnou noc. Hudební program obohatila svým zpěvem paní Anna Marie Hacajová, která spolu s panem Karlem Kolaříkem zazpívala krásné vánoční koledy.

V závěru programu obdrželi všichni klienti dárek v podobě vánočního balíčku, ve kterém se kromě praktických věcí skrýval také osobní dárek pro každého z klientů. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno štědrovečerní večeří. 

Pro více fotografií ze Štědrého dne klikněte na galerii

stedry den

Vánoční zvyky a tradice

O tom, jaké byly dřívější zvyky a tradice přišly klientům do DSS povyprávět p. Radka a p. Věrka z Valašských Klobouk. Během příjemného hodinového povídání si klienti připomněli mimo jiné proč naděluje sv. Mikuláš nebo jaký význam mají natrhané větvičky na sv. Barboru. Mezi klienty přišla také luca, tajemná bílá postava, která obcházela klienty a moučila je moukou jako symbol magické ochrany od všeho zlého. 

Štědrovečerní zvyky si někteří uživatelé mohli přímo vyzkoušet a tak se dozvědět, co je čeká v příštím roce. Velmi děkujeme p. Radce a p. Věrce za jejich čas a milou společnost. 

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

vanocni zvyky

 

Mont Blanc očima cestovatele Josefa Bělašky

O nejvyšší hoře Evropy přišel klientům popovídat valašskokloboucký cestoval pan Josef Bělaška. Velmi zajímavá přednáška byla doplněna vlastními zážitky a fotografiemi
z výstupu na Mont Blanc. Děkujeme panu Bělaškovi za poutavé vyprávění a těšíme se na jeho další cestovatelské zážitky. 

Více fotografií z přednášky najdete ve fotogalerii

prednaska MontBlanc

Mikulášská nadílka

Po roce opět DSS Návojná navštívil sv. Mikuláš a jeho družina, tentokrát i s dvěma čertíky. Za zpěvu koled obdržel každý z klientů mikulášskou nadílku.

DSS Návojná děkuje Obecnímu úřadu Návojná za poskytnutí mikulášských balíčků pro klienty domova.

Fotografie z akce naleznete v galerii

mikulasska nadilka

Mše svatá v DSS

Pravidelně se v našem zařízení konají mše svaté. Prosincová mše sv. byla doplněna krásným hudebním doprovodem, kdy nám zahrálo a zazpívalo Společenství maminek
z farnosti Nedašov, kterým velmi děkujeme a rádi je mezi sebou opět přivítáme. 

Fotografie ze mše svaté naleznete v galerii

mse svata

Turnaj v pexesu

Zkraje měsíce prosince měli naši klienti možnost procvičit si postřeh a paměť v turnaji v pexesu. Vybrané skupinky nejdříve soutěžili mezi sebou, vítězové jednotlivých skupin se utkali v závěrečném souboji. Sladkou odměnu si odnesli nejen klienti na prvních třech místech, ale také všichni soutěžící. Zábavně strávené odpoledne se klientům líbilo.

Kromě turnaje v pexesu si mohli klienti vyzkoušet svůj postřeh a zručnost také ve stolním tenisu. Někteří uživatelé si připomněli časy svého mládí a s chutí si zahráli.

Pro zobrazení fotografií z akce klikněte na fotogalerii.  

turnaj pexeso

Vánoční tvoření a pečení

"Vánoce, vánoce přicházejí ...", tuhle známou píseň si klienti našeho domova zazpívali při prvním a druhém vánočním tvoření a také při pečení perníčků. Výrobky, které klienti vytvořili byly prezentovány na vánočním jarmarku v Brumově. Dekorační věnečky, andělíčci, závěsné ozdoby a další výrobky se jim opravdu velmi povedly. 

Více fotografií z tvoření a pečení perníčků naleznete ve fotogalerii.

vanocni tvoreni 

 

Konference na téma Aktivizace osob s duševním onemocněním

Začátkem listopadu uspořádal náš domov konferenci na téma Aktivizace osob s duševním onemocněním. Pozvání na toto setkání přijali zástupci DRZ Pržno, Loučka, Kvasice, CSP Horizont Zlín, sociální pracovnice Psychiatrické léčebny v Kroměříži a psychiatr MUDr. Ivo Raška. Cílem konference bylo seznámení účastníků s aktivizačními činnosti v našem zařízení, které udržují a zlepšují psychický i fyzický stav jedinců s duševním onemocněním. Zástupci jednotlivých zařízení měli možnost představit svá zařízení, diskutovalo se také o problémech v poskytování služeb, vzájemně se předávali zkušenosti z praxe. Konference proběhla v prostorách Centra volnočasových aktivit na místním zámku, odpoledne si účastníci prohlédli prostory DSS, v praxi měli možnost shlédnout skupinové a individuální aktivizace klientů. Na závěr se všichni zúčastnění shodli na uspořádání dalšího společného inspirativního setkání.  

Více fotografií ze setkání naleznete ve fotogalerii

konference

Podkategorie