Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Vánoční besídka v domově

Týden před Štědrým dnem proběhla v jídelně DSS tradiční vánoční besídka. Krásný program si pro klienty domova připravily děti a paní učitelky z mateřské školy v Návojné. Potěšili nás mile zpracovaným hudebním vánočním příběhem.

V době adventu probíhala v domově soutěž, jejíž tématem byla v letošním roce postava anděla. Klienti měli možnost anděla namalovat, vytvořit z papíru, dřeva, drátků, záleželo jen na jejich fantazii. Protože všichni vytvoření andělé měli své kouzlo, bylo těžké rozhodnout o vítězi. O pomoc jsme tedy požádali děti z mateřské školy. První až třetí místo bylo určeno vylosováním jmen klientů a jejich odměnou byly poukázky na nákup potravin v místní samoobsluze. Ale ani ostatní uživatelé, kteří se soutěže zúčastnili, nezůstali bez ocenění a odnášeli si sladkou odměnu.

Na závěr předaly děti klientům krásná vánoční přáníčka. Vánoční besídka všechny slavnostně naladila a někteří klienti si během dne pobrukovali vánoční koledy.

Fotografie z besídky jsou k nahlédnutí v galerii.  

vanocni besidka_2017


Beseda o vánočních zvycích a tradicích

O tom, jak se dříve slavily vánoce a jaké zvyky se dělaly na Štědrý den, přišla klientům popovídat paní Radka Brtišová a její kolegyně z Envicentra ve Vysokém Poli. Společně si také připomněli si význam a výklad lidových pranostik. Příjemné odpoledne bylo doprovázeno ukázkami vánočních zvyků a mezi klienty přišla také luca. Někteří uživatelé si vyzkoušeli štědrovečerní zvyky a dozvěděli se, co je v nadcházejícím roce čeká.

Velmi děkujeme paní Radce za její čas a budeme se těšit na další setkání.   

Další fotografie z besedy naleznete ve fotogalerii

vanocni zvyky_tradice

Mikulášské nadělování

V předvečer svátku sv. Mikuláše přišla mikulášská družina také mezi klienty DSS. Milými slovy zahájil anděl nadílku, za kterou byl odměněn zpěvem koled. Mikuláš nezapomněl ani na uživatele, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit nadělování v jídelně. Během nadělování byl také slavnostně rozsvícen vánoční strom v areálu DSS.

Dům sociálních služeb Návojná děkuje Obecnímu úřadu Návojná za poskytnutí mikulášských balíčků pro klienty domova.

Další fotografie z nadělování si můžete prohlédněte zde

mikulas 2017


 

Vánoční tvoření a pečení perníčků

Pečení vánočních perníčků, vánoční tvoření a výroba vánočních přání, předvánoční trh v Brumově, na kterém jsou prezentovány výrobky klientů. Tyto akce neodmyslitelně patří k aktivitám, které v adventní době probíhají v našem domově. Při poslechu koled a vůni vánočního pečiva se připravujeme na blížící se svátky.

Fotografie z aktivit jsou k nahlédnutí ve fotogalerii

vanocni tvoreni_peceni


Hokejové utkání Prostějov vs. Vsetín

Mezi klienty našeho domova se najdou také velcí hokejoví fanoušci. Zápasu mezi VHK Robe Vsetín a LHK Jestřábi Prostějov se na vsetínském zimním stadionu zúčastnili dva uživatelé, z nichž jeden pochází z Prostějova. I přesto, že hokejisté Prostějova neodjížděli s výhrou, oběma fanouškům se zápas velmi líbil a užili si ho.

Foto z hokeje naleznete zde.

hokej vsetin


Keramická dílna v DDM Slavičín

V polovině měsíce listopadu se 7 uživatelů zařízení podívalo do keramické dílny Domu dětí a mládeže ve Slavičíně. Cílem návštěvy však nebylo jen prohlédnout prostory dílny, ale také vytvořit si něco hezkého na památku nebo pro své blízké. S blížícími se vánocemi bylo navrženo vyrobit si anděla a hvězdičky na zavěšení. V dílně při tvoření panovala příjemná atmosféra a klienti rozmýšleli, koho krásnými výrobky obdarují. 

Děkujeme paní Fojtíkové za možnost navštívit keramickou dílnu a těšíme se na další tvoření.

Více fotek z dílny najdete v galerii

keramicka dilna

Multidisciplinární setkání odborníků

Dne 8. listopadu 2017 pořádal Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace. v Centru volného času Návojná 2. ročník setkání odborníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním.

Za pobytové služby přijali pozvání pracovníci domovů se zvláštním režimem Pržno, Loučka a Kvasice, příspěvkové organizace, neziskový sektor zastupovaly ambulantní a terénní služby Horizont Zlín a Camino Vsetín. Setkání se také zúčastnily sociální pracovnice Psychiatrické nemocnice Kroměříž a vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Zlíně. Paletu hostů doplnili také veřejní opatrovníci ze Vsetína a Návojné.

V dopolední části programu vystoupili se svými příspěvky pracovníci DZR Pržno, p.o.,  Camina Vsetín a DSS Návojná. Bc. Tamara Kučerová z DZR Pržno seznámila přítomné s průběhem projektu Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno. Tento projekt byl představen již na prvním setkání v roce 2016 a letos byli přítomní seznámeni s dalším průběhem projektu. Mgr. Miroslav Kadlubiec z Camina Vsetín ve svém příspěvku představil Dny duševního zdraví, osvětovou a destigmatizační akci pro odbornou i širokou veřejnost pořádanou na podporu lidí s duševní nemocí. Za DSS Návojná vystoupila Mgr. Lenka Zgarbová s příspěvkem „Stížnost jako hobby“, zaměřeným na stížnosti uživatele, vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby a nedobrovolné držení v zařízení sociálních služeb.

Odpolední program pak byl věnován neformální diskusi a vzájemné výměně zkušeností na téma poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním.

Celý den provázela přátelská pracovní atmosféra a všichni zúčastnění se rozcházeli s tím, že setkání pro ně bylo přínosné nejen po odborné, ale i po lidské stránce. 

Fotografie ze setkání naleznete v galerii

konference 2017

Rekonstrukce kotelny

V období září – říjen 2017 probíhala v našem zařízení rekonstrukce kotelny. Stávající kotelna byla instalována v r. 1996, v roce 1997 byla kompletně zaplavena vodou při povodních. V průběhu let provozování kotelny byly za účelem oprav a zajištění bezpečného provozu prováděny pouze koncepční úpravy (výměna čerpadel, tlakových expanzních nádob apod.).

Vzhledem ke zjištěnému špatnému stavu technologie kotelny bylo zadáno zpracování studie na kompletní rekonstrukci a modernizaci plynové kotelny. Projekt zpracovala firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s., generálním dodavatelem byla firma PTÁČEK – pozemní stavby, technickým dozorem byl pověřen Ing. Pavel Andrýsek.

Rekonstrukce spočívala ve výměně stávajících kotlů za nové, dále v realizaci nových rozvodů plynu, nového systému měření a regulace a osazení nového zásobníku teplé užitkové vody. Celkově došlo k optimalizaci provozu kotelny, snížení spotřeby plynu a celkově nižším nákladům na provoz.  Rekonstrukce kotelny probíhala za plného provozu objektu a tomu bylo i přizpůsobeno provádění stavebních prací.

Celkové náklady činily 2,960.620 mil Kč hrazených z fondu investic organizace.  

Dne 27. října 2017 proběhlo předání kotelny do provozu. Velké poděkování patří jak všem zúčastněným firmám za výtečně odvedenou práci, tak i pracovníkům a uživatelům DSS Návojná za pochopení a vstřícný přístup po dobu trvání rekonstrukce.

Příjemnou závěrečnou tečkou na závěr celé akce bylo umožnění prohlídky rekonstruované kotelny, doplněné odborným výkladem pracovníků firmy PTÁČEK – pozemní stavby, zájemcům z řad uživatelů DSS Návojná.

Pro zobrazení více fotografií nové kotelny klikněte zde

 kotelna

 

 

 

 

Vynálezy v průběhu staletí

V úterý 14. listopadu se v Městské knihovně ve Valašských Kloboukách uskutečnila přednáška na téma Vynálezy v průběhu staletí. Přednášku vedla lektorka a spisovatelka paní Dana Šimková, která se dlouhodobě věnuje historii Titaniku. Paní Šimková poutavou formou seznámila posluchače s dávnou civilizací a v humorné podobě přiblížila příběhy předmětů každodenní potřeby.

Foto z přednášky naleznete zde

vynalezy valklobouky

Koncert A. Frašové v Naději Nedašov

4 klienti přijali ve čvrtek 9. září pozvání Domova pokojného stáří Naděje Nedašov a zúčastnili se koncertu saxofonistky Andrey Frašové, která v loňském roce koncertovala také v prostorách DSS. 

Kromě saxofonu se domovem nesly tóny příčné flétny a zpěv paní Frašové. Své posluchače potěšila písněmi Jaroslava Ježka, ale také skupiny Beatles nebo ABBA. Děkujeme DPS Nedašov za příjemně strávené hudební odpoledne.

Foto z akce naleznete zde.

koncert frasova_nedasov

Podkategorie