Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Silvestr 2013

 Silvestr 2013 proběhl v DSS ve stylu "silvestrovské párty" s tombolou, luštěním velké křížovky, diskotékou a odměňováním pro klienty, kteří se po celý rok 2013 v různých oblastech zapojovali a byli aktivní.

Vánoce v DSS

Podobně jako v mnohých domácnostech, i v našem domově se klienti několik dní před vánoci věnovali pečení cukroví s podporou aktivizačních pracovníků.

Před samotnou štědrovečerní večeří přišli klientům zahrát a zazpívat děvčata z nedašovské scholy. Po vystoupení klientům popřáli pracovníci DSS Návojná a rozdali přichystané balíčky od sponzorů, p. Františka Jedličky a p. Marie Lysákové z Brumova.

Na štědrovečerní večeři se podávalo rybí filé s bramborovým salátem a na pozadí hrály vánoční koledy.

Tímto děkujeme nedašovské schole, sponzorům a v neposlední řadě i zaměstnancům, kteří s klienty trávili vánoční svátky.

Oprava a doteplení střechy DSS Návojná

Předmětem investičního záměru byla oprava a doteplení střešního pláště budovy Dům sociálních služeb Návojná, p. o., jehož vlastníkem a správcem je Krajský úřad Zlínského kraje.

Stav střechy byl před realizací projektu v havarijním stavu. V roce 2008 byla střecha značně poškozena sněhovou zátěží a od té doby docházelo k narušování celistvosti střechy, rozsáhlému zatékání do střešních a podstřešních vrstev včetně tepelné izolace. I přes opakované opravy střešní krytina nebyla schopna odolávat požadovanému zatížení.

Celý projekt byl realizován firmou IZOLTING MORAVIA s.r.o. Odpovědný zpracovatel, Ing. Antonín Slovák, hodnotí celý projekt jako velmi zdařilý.

Celkové náklady akce představovaly částku přes 6 milionů korun. Za realizaci tímto děkujeme investorovi, jímž byl v celém rozsahu Zlínský kraj.

Foto střechy si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.


Článek o DSS Návojná v časopisu Sociální služby 11/2013

V listopadovém vydání odborného časopisu Sociální služby byl v rubrice "Střípky z domova" uveřejněn článek, popisující proběhlou akci v domově.

Pro ty, kdo časopis nemají k dispozici a článek by si přesto rádi přečetli, jej připojujeme níže:

Dne 17. září proběhla v DSS Návojná akce nazvaná „Rozloučení s létem.“ Příprava na program začala již den předem, kdy klienti s podporou aktivizačních pracovníků napekli slané a sladké pečivo. Jedním ze symbolů přicházejícího podzimu byl i mošt, který jsme zpracovali z jablek z naší zahrady. Samotný program vypuknul ve 14 hodin. Na úvod přednesla jedna z klientek krátké povídání o létu, spojené s uváděním do reality. Následovala soutěž „Poznáte slavnou osobnost?“ Podstatou této soutěže bylo postupně odkrývat políčka a hádat, kdo se na portrétu skrývá. U této soutěže jsme se všichni zasmáli, protože vedle Karla Gotta, Marie Rottrové či Václava Havla byla na jednom z obrázků skryta i sociální pracovnice domova, která představovala největší „oříšek“. Od 15 hodin nás svým zpěvem bavila skupina Trávnica z Brumova, která přijela v počtu 17 lidí. Skupina v krojích zazpívala několik písní s tématikou Valašska a okolí. Obyvatelé domova byli z Trávnice velmi nadšeni a někteří klienti se netajili tím, že to pro ně byl nejhezčí zážitek v životě! Program byl zakončen oblíbenou hrou bowling a dalšími zábavně – společenskými hrami. V průběhu celého odpoledne jsme měli připraveno malé pohoštění a na večeři jsme si pochutnali na špekáčcích. I když se celá akce kvůli špatnému počasí odehrávala v budově DSS, velmi se nám povedla.

Foto z celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Turnaj ve společenských hrách 7. 12. 2013

Dne 7. 12. 2013 se v Kulturním domě v Nedašově konal turnaj ve společenských hrách. Vybraní klienti, kteří s oblibou hrají ping - pong a Člověče, nezlob se! se turnaje zúčastnili. V ping - pongu se klienti neumístili, ale ve hře Člověče jeden z klientů porazil všechny soupeře a vyhrál 1. místo!

Jarmark ve Valašských Kloboukách

Dne 7. 12. 2013 jsme se zúčastnili každoročně popřádaného jarmarku ve Valašských Kloboukách. Na jarmark jsme jeli v ranních hodinách, abychom předešli "tlačenici". Několikrát jsme obešli všechny stánky a zakoupili si památeční předměty. Shlédli jsme tradiční řemesla, jako například trhání peří, tkaní, apod. Až na velkou zimu se akce všem klientům líbila.

Mikuláš v DSS

 Dne 5. 12. 2013 Dům sociálních služeb Návojná navštívil Mikuláš s balíčky pro klienty od obce Návojná.

Barvy života 28. 11. 2013

Dne 28. 11. 2013 pořádal Zlínský kraj každoroční akci "Barvy života", tentokrát v Domově pro seniory v Buchlovicích. I naši klienti se této akce zúčastnili a rozhodně nelitovali. Viděli spoustu vystoupení, jako například vystoupení mateřské školy, nebo vystoupení seniorů. Navíc hrála živá dechová hudba a na stolech bylo připraveno bohaté občarstvení.

Velké vánoční tvoření 2

Dne 26. 11. 2013 jsme v jídelně DSS uspořádali v pořadí již druhé velké vánoční tvoření. na naše výrobky se můžete těšit na blížícím se jarmarku v Brumově - Bylnici.

Velké vánoční tvoření

Dne 13. 11. 2013 proběhlo v jídelně DSS „VELKÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“. Každý z aktivizačních pracovníků se věnoval tvorbě jednoho výrobku. Jídelnou se linuly koledy a všichni začali nasávat vánoční atmosféru. Navíc bylo pro klienty připraveno malé občerstvení. Výrobky se moc povedly a budou prezentovány na vánočním jarmarku.

Podkategorie