Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Šéfkuchař DSS

Osm odvážných kuchtíků z řad uživatelů domova se zapojilo do soutěže o nejlepší pokrm. Každý zúčastněný měl za úkol uvařit libovolný pokrm z různých surovin. Mezi výslednými pokrmy se objevily polévky, játra s rýží, několik druhů pudinku, pomazánky, lívance, topinky, bramboráky a domácí hranolky. Směsice vůní, která se linula domovem, přilákala i mnoho zvědavců. 

Rozhodování o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všem kuchařům se totiž jídlo vydařilo. Při hodnocení byla posuzována chuť jídla, samostatnost kuchaře při vaření i konečné naservírování pokrmu. Vítězem se stal klient, který vsadil na osvědčený postup a připravil bramboráky. 

Soutěž uživatele evidentně velmi bavila a určitě nebyla v DSS organizována naposled!

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii. 

sefkuchar dss

Šafrány v Lačnově

Lačnovské louky pokryl i letos fialový koberec z drobných kvítků vzácného šafránu. Dne 5. 4. 2014 navštívili toto nejbohatší naleziště šafránů v ČR i uživatelé DSS. Čas šafránů se již kvapem chýlil ke konci, takže uživatelé využili poslední možnost a vyrazili na výlet.

Zajímavým zpestřením výletu byl i poučný výklad v tamním skanzenu, ve kterém se uživatelé dozvěděli o historii obce a životě původních obyvatel.

Celý výlet hodnotili uživatelé pozitivně.  

Pro zobrazení dalších fotografií otevřete galerii. 

safrany v_lacnove

Máte slovo!

Jelikož v DSS Návojná je názor klienta důležitý, každý měsíc jsou organizovány tři schůzky s uživateli, na kterých jsou klienti seznamováni s různými informacemi a projevují své názory.  

Na začátku měsíce probíhá KOMUNITA, které se účastní většina uživatelů DSS. V rámci komunity je spolu s uživateli hodnocen uplynulý měsíc (úspěchy, neúspěchy, akce, aktuality), uživatelé se dozvídají zajímavé informace o novém měsíci (pranostiky, významné dny, narozeniny a svátky uživatelů), jsou seznámeni s připravenými akcemi, plánovanými změnami, apod. Uživatelé přispívají svými podněty ke zlepšení způsobu trávení volného času, vyjadřují se k plánovaným změnám v DSS, navrhují podněty ke zkvalitnění způsobu poskytované služby. V rámci komunity je také pravidelně projednávána problematika „stížností“ a problematika „nouzových a havarijních situací.“ 

Na STRAVOVACÍ KOMISI, které se pravidelně účastní pět klientů domova, bývá hodnocen jídelníček, uživatelé navrhují nová jídla, podílí se na sestavování jídelníčku. Členové této komise sbírají v průběhu celého měsíce podněty od všech uživatelů, které potom přednesou na komisi.

DOMOVNÍ RADA je zaměřena převážně na způsob poskytování a přijímání sociální služby. Zástupci z řad uživatelů, kteří se této rady pravidelně účastní, sbírají v průběhu celého měsíce podněty, které chtějí projednávat s ředitelkou domova a vedoucími jednotlivých úseků.

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii. 

mate slovo!

Křížová cesta v DSS

Na Zelený čtvrtek se v DSS Návojná uskutečnila KŘÍŽOVÁ CESTA, kterou si pro uživatele DSS připravily děti ze schóly Nedašov. Netradiční pojetí této tradice, kterou si křesťané na celém světě připomínají příběh Velikonoc, uživatele zaujalo. 

Na závěr odpoledního programu byli sladce odměněni uživatelé, kteří se zapojili do tvoření na jarmárek. 

Pokud chcete zobrazit více fotografií, klikněte na galerii. 

krizova cesta_v_dss

Jaká je pravá tvář islámu?

Dne 21. 3. 2016 se čtyři uživatelé DSS Návojná zúčastnili přednášky, která se uskutečnila v Městské knihovně ve Valašských Kloboukách a nesla název "Jaká je pravá tvář islámu?" Přednášející, bývalý muslim Salman Hasan, velmi poutavě vyprávěl o svém životě v Íránu, představoval své názory na islám a migraci. 

Tato jedinečná a poučná přednáška uživatele obohatila o cenné názory a životní postoje člověka, který sám emigroval do Evropy a začal zde zcela nový život. 

Foto z přednášky naleznete v galerii. 

jaka je_prava_tvar_islamu

Jarní tvoření

Jarní tvoření neodmyslitelně patří k Velikonocům, a to z toho důvodu, že uživatelé DSS každoročně prezentují své výrobky na Velikonočním jarmárku ve Valašských Kloboukách. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Prezentaci výrobků předcházely dvě tvořivé dopoledne, v rámci kterých bylo vytvořeno mnoho krásných výrobků, jako například jarní březové panenky, zajíčci ze sena, ze dřeva, z vlny, z papíru, velikonoční košíčky, pomlázky a mnoho dalšího. 

Z jarmárku nezbyly téměř žádné výrobky, což vypovídá o zručnosti klientů DSS. Uživatelé, kteří se zúčastnili tvoření, se mohou těšit na sladkou odměnu. 

V galerii naleznete fotografie z tvoření i z jarmarku. 

jarni tvoreni

Divadelní kroužek

Divadelní kroužek, který v DSS Návojná probíhá pod vedením aktivizační pracovnice paní Struhařové Liškové, vznikl v roce 2014. Tohoto kroužku se pravidelně účastní 5 talentovaných uživatelů DSS. Za rok a půl bylo v rámci kroužku nacvičeno několik her, které divadelníci prezentovali nejen na akcích domova, ale i v několika mateřských školách. V tomto roce nacvičují uživatelé náročnější hru, kterou budou prezentovat staršímu publiku. 

Smyslem kroužku není pouze nácvik divadla. Uživatelé se učí vystupovat před publikem, posilují si sebevědomí a díky speciálním hrám, které jsou součástí kroužku, se dozvídají různé zajímavosti o své osobě. Kroužek probíhá jednou za 14 dní a těší se velkému úspěchu. 

Pro více fotografií rozklikněte galerii. 

divadelni krouzek

Návštěva kostela, posezení v cukrárně

Dne 8. 3. 2016 navštívilo šest uživatelů DSS Návojná kostel Povýšení sv. Kříže ve Valašských Kloboukách. Klienti se dozvěděli zajímavé informace o rekonstrukci varhan a vyslechli si několik skladeb v podání pana varhaníka. Celý výlet byl završen posezením v cukrárně se sladkým občerstvením. 

DSS Návojná děkuje panu varhaníkovi za krásný duchovní zážitek! 

Pro zobrazení více fotografií klikněte na galerii. 

navsteva kostela,_posezeni_v_cukrarne

Činnost našich dobrovolníků

Dobrovolník je člověk, který zcela nezištně věnuje svůj čas a energii lidem, kteří jeho pomoc potřebují. A právě tím jsou dobrovolníci výjimeční. V dnešní uspěchané moderní době se dokážou zastavit a darovat druhým čas, radost a úsměv, a to i přes své vlastní životní peripetie. 

V DSS Návojná působí již několik let dvě dobrovolnice, slečna Marie a paní Alena. Obě dobrovolnice se podle svých časových možností snaží o časté návštěvy zařízení. O smysluplnosti jejich působení v DSS svědčí oblíbenost jejich osob mezi uživateli. 

Dům sociálních služeb Návojná DĚKUJE dobrovolnicím za jejich přínosné působení v organizaci!

Fotografie dobrovolnic naleznete v galerii. 

cinnost nasich_dobrovolniku

Po stopách Valašské zimy

Jaký je rozdíl ve způsobu trávení volného času mezi našimi předky a námi? Odpověď na tuto otázku hledali uživatelé v rámci akce "Po stopách Valašské zimy". Pro některé uživatele byly zjištěné informace překvapivé, pro jiné klienty byla akce příjemným zavzpomínáním si na období dětství. Každopádně pro obě skupiny byla akce zajímavým oživením zimních dnů. 

Akce začala přednáškou PhDr. Aleše Naňáka, kronikáře a památkáře, který seznámil uživatele s pověstmi Valašska, o kterých si právě naši předci povídali například při draní peří. Přednáška klienty natolik zaujala, že někteří se ihned po jejím skončení dotazovali, kdy přijde pan Naňák znovu. 

Druhý den navštívili klienti krásnou zachovalou dřevěnici, která se nachází kousek od DSS. Majitelé dřevěnice klienty provedli a zodpověděli jim zvědavé dotazy. 

Aby nebyla akce pouze teoretická, třetí den byl věnován právě praktickým činnostem, kterými se naši předci bavili. Klienti si měli možnost vyzkoušet draní peří, pečení chleba, stloukání másla, sušení ovoce i výrobu slaměných hraček. K činnostem pojídali ve slupce vařené brambory se solí. 

Fotografie naleznete v galerii. 

po stopach_valasske_zimy

Podkategorie