Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

JÍZDA KRÁLŮ 2016

Jízda Králů je akcí, které se uživatelé DSS zúčastňují každoročně. Jeden z důvodů pravidelné účasti na této akci je fakt, že dva uživatelé DSS jsou rodáci z Vlčnova. 

Z DSS odjížděli uživatelé brzo ráno tak, aby včas přijeli na slavnostní mši svatou v obci, kterou akce začínala. Po mši svaté prošli celou obec, nakoupili suvenýry a občerstvili se tradičními pokrmy. Uživatelé zavítali také na obecní úřad, kde předali zástupcům obce malý dárek, který vytvořili v rámci tvořivých činností. Na závěr zhlédli samotnou jízdu krále a jeho družiny. 

Unavení, ale spokojení uživatelé se v odpoledních hodinách vrátili zpět domů. 

Fotografie z vlčnovské tradiční akce jsou k nahlédnutí v galerii. 

JIZDA KRALU_2016

Otevírání zahrady

Uživatelé DSS Návojná přijali pozvání Denního stacionáře Brumov - Bylnice a zúčastnili se akce s názvem Otevírání zahrady. Po celé dopoledne panovala ve stacionáři přátelská atmosféra. DSS Návojná děkuje Dennímu stacionáři za pozvání na milou akci, ze které se uživatelé domova vraceli s úsměvy na rtech. 

Fotografie k nahlédnutí v galerii. 

otevirani zahrady

Snoezelen

RC Kaštánek Valašské Klobouky nabízí veřejnosti možnost využívat multisenzoriální místnosti s názvem "SNOEZELEN". Tato místnost je speciálně vytvořená pro účely senzorické stimulace, relaxace a osobní zkušenosti, a to zvláště u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Uživatelé DSS Návojná tuto místnost nově navštěvují 1x za měsíc. I když návštěv ve snoezelenu proběhlo zatím pouze několik, pozitivní účinky se na některých uživatelích projevily téměř okamžitě. 

Pro zobrazení fotografií z návštěv snoezelenu klikněte na fotogalerii. 

snoezelen

Výlet do Trenčína

Výlet do Trenčína byl dlouho očekávanou akcí. Půvabné slovenské město, které se nachází několik kilometrů od hranic s Českou republikou, nadchlo všechny uživatele, kteří se výletu zúčastnili. Klienti si prohlédli historické centrum města a občerstvili se v tamní restauraci. Plánovaná prohlídka hradu nemohla být bohužel uskutečněna, a to kvůli výpadku elektrického proudu. I tak se všem uživatelům výlet líbil. Již teď se mnozí těší na další poznávání Slovenské republiky. 

Fotky z výletu naleznete v galerii. 

vylet do_trencina

Štítenská pouť 2016

Jako každý rok, i letos se uživatelé DSS zúčastnili tradiční poutě ve Štítné nad Vláří. Pouť patří mezi události, které člověka nikdy neomrzí, takže i letošní odpoledne na pouti bylo pro uživatele příjemným zážitkem.  

stitenska pout_2016

Pěší túra do Brumova

S příchodem jara začaly být do programu ve zvýšené míře zařazovány venkovní sportovní aktivity, ke kterým se řadí i pěší túry. V polovině měsíce května absolvovali uživatelé DSS pěší túru do Brumova - Bylnice. Původní plánovaná vycházka do přírody nemohla být kvůli počasí uskutečněna, proto byla zvolena náhradní trasa po silnici. I přes tuto změnu našli uživatelé vhodné prostory k opékání špekáčků a sportovní odpoledne bylo kladně hodnoceno. 

Několik dalších fotografií zobrazíte kliknutím na galerii. 

pesi tura_do_Brumova

Grafologie

Grafologie neboli psychologie písma, zkoumá písemný projev jedince, ze kterého potom vytváří charakteristiku osobnosti. Přednáška na toto téma se uskutečnila 3. 5. 2016 v Městské knihovně v Brumově - Bylnici a z DSS Návojná se jí zúčastnili čtyři zájemci. Mezi zúčastněnými klienty bylo několik takových, kteří se dlouhodobě zabývají spisovatelskou činností, tudíž s písmem pracují denně. Kvalitativní pohled na styl písma byl pro zúčastněné klienty výzvou.  

Všichni zúčastnění uvedli, že zjištěné informace byly natolik poutavé, že mají zájem o účast na další přednášce s touto problematikou. 

Pro zobrazení více fotografií klikněte na galerii. 

grafologie

2. JARNÍ PLES PO NAŠEM

Dne 21. 4. 2016 se uskutečnil 2. JARNÍ PLES PO NAŠEM, který byl organizován Domem sociálních služeb Návojná a odehrával se v prostorách KD Nedašov. Pozvání na ples přijal Dům pokojného stáří Naděje Nedašov, Domov se zvláštním režimem Loučka a Domov se zvláštním režimem Pržno. Mezi vzácnými hosty se objevila i paní radní Zlínského kraje pro oblast sociálních služeb Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Celkem se plesu zúčastnilo 140 lidí. 

Na úvod plesu si všichni zúčastnění připili nealkoholickým šampaňským a ples mohl začít. Nedašovský valašský kroužek předvedl své lidové pásmo, které vykouzlilo úsměv na rtech všech zúčastněných. Vtipnou součástí programu byly dvě soutěže - balonková a židličková. Klienti i hosté si při soutěžení zavzpomínali na dětství a s vervou se bili o vítězství. Poučné představení s názvem DÁREK zahráli herci divadelního kroužku DSS Návojná. Po celý večer hrála k tanci a poslechu skupina skvělých hudebníků s názvem Manewr. Zlatým hřebem večera se stala tombola, do které přispělo mnoho sponzorů z celého okolí. Výhry byly připraveny pouze pro uživatele služeb a bylo jich tolik, že vyhráli všichni, někteří dokonce dvakrát.

Dle reakcí všech zúčastněných obyvatel pobytových sociálních služeb se ples opravdu vydařil! Smysl plesu byl tedy úspěšně naplněn. 

Dům sociálních služeb děkuje všem sponzorům, účinkujícím, muzikantům a všem lidem, kteří se podíleli na přípravě akce. Radost, kterou si díky těmto lidem odnášeli uživatelé do svých domovů, je nepopsatelná. 

Více fotografií je k nahlédnutí v galerii. 

2. jarni_ples_po_nasem

Beseda se Zuzanou Bubílkovou

Dne 20. 4. 2016 se čtyři uživatelé DSS Návojná zúčastnili besedy s paní Zuzanou Bubílkovou, první dámou české politické satiry, herečkou, novinářkou a publicistkou. Beseda se uskutečnila v Kině Svět ve Valašských Kloboukách. Příjemný podvečer se nesl v duchu uvolněné nálady a vtipných příběhů, které napsal sám život. 

Elegantní humor paní Bubílkové pozitivně naladil všechny zúčastněné uživatele domova. 

Pro více foto klikněte na galerii. 

beseda se_zuzanou_bubilkovou

Výběrové řízení na pozici vedoucí úseku aktivizace

vyberove rizeni_vedouci_ap

Podkategorie