Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Výlet do Trenčína

Výlet do Trenčína byl dlouho očekávanou akcí. Půvabné slovenské město, které se nachází několik kilometrů od hranic s Českou republikou, nadchlo všechny uživatele, kteří se výletu zúčastnili. Klienti si prohlédli historické centrum města a občerstvili se v tamní restauraci. Plánovaná prohlídka hradu nemohla být bohužel uskutečněna, a to kvůli výpadku elektrického proudu. I tak se všem uživatelům výlet líbil. Již teď se mnozí těší na další poznávání Slovenské republiky. 

Fotky z výletu naleznete v galerii. 

vylet do_trencina

Štítenská pouť 2016

Jako každý rok, i letos se uživatelé DSS zúčastnili tradiční poutě ve Štítné nad Vláří. Pouť patří mezi události, které člověka nikdy neomrzí, takže i letošní odpoledne na pouti bylo pro uživatele příjemným zážitkem.  

stitenska pout_2016

Pěší túra do Brumova

S příchodem jara začaly být do programu ve zvýšené míře zařazovány venkovní sportovní aktivity, ke kterým se řadí i pěší túry. V polovině měsíce května absolvovali uživatelé DSS pěší túru do Brumova - Bylnice. Původní plánovaná vycházka do přírody nemohla být kvůli počasí uskutečněna, proto byla zvolena náhradní trasa po silnici. I přes tuto změnu našli uživatelé vhodné prostory k opékání špekáčků a sportovní odpoledne bylo kladně hodnoceno. 

Několik dalších fotografií zobrazíte kliknutím na galerii. 

pesi tura_do_Brumova

Grafologie

Grafologie neboli psychologie písma, zkoumá písemný projev jedince, ze kterého potom vytváří charakteristiku osobnosti. Přednáška na toto téma se uskutečnila 3. 5. 2016 v Městské knihovně v Brumově - Bylnici a z DSS Návojná se jí zúčastnili čtyři zájemci. Mezi zúčastněnými klienty bylo několik takových, kteří se dlouhodobě zabývají spisovatelskou činností, tudíž s písmem pracují denně. Kvalitativní pohled na styl písma byl pro zúčastněné klienty výzvou.  

Všichni zúčastnění uvedli, že zjištěné informace byly natolik poutavé, že mají zájem o účast na další přednášce s touto problematikou. 

Pro zobrazení více fotografií klikněte na galerii. 

grafologie

2. JARNÍ PLES PO NAŠEM

Dne 21. 4. 2016 se uskutečnil 2. JARNÍ PLES PO NAŠEM, který byl organizován Domem sociálních služeb Návojná a odehrával se v prostorách KD Nedašov. Pozvání na ples přijal Dům pokojného stáří Naděje Nedašov, Domov se zvláštním režimem Loučka a Domov se zvláštním režimem Pržno. Mezi vzácnými hosty se objevila i paní radní Zlínského kraje pro oblast sociálních služeb Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Celkem se plesu zúčastnilo 140 lidí. 

Na úvod plesu si všichni zúčastnění připili nealkoholickým šampaňským a ples mohl začít. Nedašovský valašský kroužek předvedl své lidové pásmo, které vykouzlilo úsměv na rtech všech zúčastněných. Vtipnou součástí programu byly dvě soutěže - balonková a židličková. Klienti i hosté si při soutěžení zavzpomínali na dětství a s vervou se bili o vítězství. Poučné představení s názvem DÁREK zahráli herci divadelního kroužku DSS Návojná. Po celý večer hrála k tanci a poslechu skupina skvělých hudebníků s názvem Manewr. Zlatým hřebem večera se stala tombola, do které přispělo mnoho sponzorů z celého okolí. Výhry byly připraveny pouze pro uživatele služeb a bylo jich tolik, že vyhráli všichni, někteří dokonce dvakrát.

Dle reakcí všech zúčastněných obyvatel pobytových sociálních služeb se ples opravdu vydařil! Smysl plesu byl tedy úspěšně naplněn. 

Dům sociálních služeb děkuje všem sponzorům, účinkujícím, muzikantům a všem lidem, kteří se podíleli na přípravě akce. Radost, kterou si díky těmto lidem odnášeli uživatelé do svých domovů, je nepopsatelná. 

Více fotografií je k nahlédnutí v galerii. 

2. jarni_ples_po_nasem

Beseda se Zuzanou Bubílkovou

Dne 20. 4. 2016 se čtyři uživatelé DSS Návojná zúčastnili besedy s paní Zuzanou Bubílkovou, první dámou české politické satiry, herečkou, novinářkou a publicistkou. Beseda se uskutečnila v Kině Svět ve Valašských Kloboukách. Příjemný podvečer se nesl v duchu uvolněné nálady a vtipných příběhů, které napsal sám život. 

Elegantní humor paní Bubílkové pozitivně naladil všechny zúčastněné uživatele domova. 

Pro více foto klikněte na galerii. 

beseda se_zuzanou_bubilkovou

Výběrové řízení na pozici vedoucí úseku aktivizace

vyberove rizeni_vedouci_ap

Šéfkuchař DSS

Osm odvážných kuchtíků z řad uživatelů domova se zapojilo do soutěže o nejlepší pokrm. Každý zúčastněný měl za úkol uvařit libovolný pokrm z různých surovin. Mezi výslednými pokrmy se objevily polévky, játra s rýží, několik druhů pudinku, pomazánky, lívance, topinky, bramboráky a domácí hranolky. Směsice vůní, která se linula domovem, přilákala i mnoho zvědavců. 

Rozhodování o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všem kuchařům se totiž jídlo vydařilo. Při hodnocení byla posuzována chuť jídla, samostatnost kuchaře při vaření i konečné naservírování pokrmu. Vítězem se stal klient, který vsadil na osvědčený postup a připravil bramboráky. 

Soutěž uživatele evidentně velmi bavila a určitě nebyla v DSS organizována naposled!

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii. 

sefkuchar dss

Šafrány v Lačnově

Lačnovské louky pokryl i letos fialový koberec z drobných kvítků vzácného šafránu. Dne 5. 4. 2014 navštívili toto nejbohatší naleziště šafránů v ČR i uživatelé DSS. Čas šafránů se již kvapem chýlil ke konci, takže uživatelé využili poslední možnost a vyrazili na výlet.

Zajímavým zpestřením výletu byl i poučný výklad v tamním skanzenu, ve kterém se uživatelé dozvěděli o historii obce a životě původních obyvatel.

Celý výlet hodnotili uživatelé pozitivně.  

Pro zobrazení dalších fotografií otevřete galerii. 

safrany v_lacnove

Máte slovo!

Jelikož v DSS Návojná je názor klienta důležitý, každý měsíc jsou organizovány tři schůzky s uživateli, na kterých jsou klienti seznamováni s různými informacemi a projevují své názory.  

Na začátku měsíce probíhá KOMUNITA, které se účastní většina uživatelů DSS. V rámci komunity je spolu s uživateli hodnocen uplynulý měsíc (úspěchy, neúspěchy, akce, aktuality), uživatelé se dozvídají zajímavé informace o novém měsíci (pranostiky, významné dny, narozeniny a svátky uživatelů), jsou seznámeni s připravenými akcemi, plánovanými změnami, apod. Uživatelé přispívají svými podněty ke zlepšení způsobu trávení volného času, vyjadřují se k plánovaným změnám v DSS, navrhují podněty ke zkvalitnění způsobu poskytované služby. V rámci komunity je také pravidelně projednávána problematika „stížností“ a problematika „nouzových a havarijních situací.“ 

Na STRAVOVACÍ KOMISI, které se pravidelně účastní pět klientů domova, bývá hodnocen jídelníček, uživatelé navrhují nová jídla, podílí se na sestavování jídelníčku. Členové této komise sbírají v průběhu celého měsíce podněty od všech uživatelů, které potom přednesou na komisi.

DOMOVNÍ RADA je zaměřena převážně na způsob poskytování a přijímání sociální služby. Zástupci z řad uživatelů, kteří se této rady pravidelně účastní, sbírají v průběhu celého měsíce podněty, které chtějí projednávat s ředitelkou domova a vedoucími jednotlivých úseků.

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii. 

mate slovo!

Podkategorie