Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Multidisciplinární setkání odborníků

Dne 8. listopadu 2017 pořádal Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace. v Centru volného času Návojná 2. ročník setkání odborníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním.

Za pobytové služby přijali pozvání pracovníci domovů se zvláštním režimem Pržno, Loučka a Kvasice, příspěvkové organizace, neziskový sektor zastupovaly ambulantní a terénní služby Horizont Zlín a Camino Vsetín. Setkání se také zúčastnily sociální pracovnice Psychiatrické nemocnice Kroměříž a vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Zlíně. Paletu hostů doplnili také veřejní opatrovníci ze Vsetína a Návojné.

V dopolední části programu vystoupili se svými příspěvky pracovníci DZR Pržno, p.o.,  Camina Vsetín a DSS Návojná. Bc. Tamara Kučerová z DZR Pržno seznámila přítomné s průběhem projektu Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno. Tento projekt byl představen již na prvním setkání v roce 2016 a letos byli přítomní seznámeni s dalším průběhem projektu. Mgr. Miroslav Kadlubiec z Camina Vsetín ve svém příspěvku představil Dny duševního zdraví, osvětovou a destigmatizační akci pro odbornou i širokou veřejnost pořádanou na podporu lidí s duševní nemocí. Za DSS Návojná vystoupila Mgr. Lenka Zgarbová s příspěvkem „Stížnost jako hobby“, zaměřeným na stížnosti uživatele, vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby a nedobrovolné držení v zařízení sociálních služeb.

Odpolední program pak byl věnován neformální diskusi a vzájemné výměně zkušeností na téma poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním.

Celý den provázela přátelská pracovní atmosféra a všichni zúčastnění se rozcházeli s tím, že setkání pro ně bylo přínosné nejen po odborné, ale i po lidské stránce. 

Fotografie ze setkání naleznete v galerii

konference 2017