Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Rekonstrukce kotelny

V období září – říjen 2017 probíhala v našem zařízení rekonstrukce kotelny. Stávající kotelna byla instalována v r. 1996, v roce 1997 byla kompletně zaplavena vodou při povodních. V průběhu let provozování kotelny byly za účelem oprav a zajištění bezpečného provozu prováděny pouze koncepční úpravy (výměna čerpadel, tlakových expanzních nádob apod.).

Vzhledem ke zjištěnému špatnému stavu technologie kotelny bylo zadáno zpracování studie na kompletní rekonstrukci a modernizaci plynové kotelny. Projekt zpracovala firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s., generálním dodavatelem byla firma PTÁČEK – pozemní stavby, technickým dozorem byl pověřen Ing. Pavel Andrýsek.

Rekonstrukce spočívala ve výměně stávajících kotlů za nové, dále v realizaci nových rozvodů plynu, nového systému měření a regulace a osazení nového zásobníku teplé užitkové vody. Celkově došlo k optimalizaci provozu kotelny, snížení spotřeby plynu a celkově nižším nákladům na provoz.  Rekonstrukce kotelny probíhala za plného provozu objektu a tomu bylo i přizpůsobeno provádění stavebních prací.

Celkové náklady činily 2,960.620 mil Kč hrazených z fondu investic organizace.  

Dne 27. října 2017 proběhlo předání kotelny do provozu. Velké poděkování patří jak všem zúčastněným firmám za výtečně odvedenou práci, tak i pracovníkům a uživatelům DSS Návojná za pochopení a vstřícný přístup po dobu trvání rekonstrukce.

Příjemnou závěrečnou tečkou na závěr celé akce bylo umožnění prohlídky rekonstruované kotelny, doplněné odborným výkladem pracovníků firmy PTÁČEK – pozemní stavby, zájemcům z řad uživatelů DSS Návojná.

Pro zobrazení více fotografií nové kotelny klikněte zde

 kotelna